O spoločnosti

Spoločnosť SIBAREAL, s. r. o. bola založená v roku 2003. Hlavným zameraním podnikateľskej činnosti spoločnosti SIBAREAL, s. r. o. je developing projektov spočívajúci predovšetkým:

vo vyhľadávaní
a obstarávaní nehnuteľností

v príprave
a posudzovaní projektov

v predaji projektov

v riadení
a realizácii projektov

v zabezpečovaní
financovania projektov

Pre úspešné pôsobenie na trhu s nehnuteľnosťami sú v spoločnosti SIBAREAL, s. r. o. vytvorené dobré personálne a materiálne podmienky.

Spoločnosť SIBAREAL, s. r. o. vie pre svojich klientov a partnerov ponúknuť vhodné, moderné a progresívne riešenia a postupy pri developovaní projektov.

Portfólio projektov predovšetkým tvorí

príprava, realizácia a predaj
stavebných pozemkov

príprava, realizácia
rodinných domov a ich predaj

príprava, realizácia dopravných
stavieb a zariadení pre
rekreačno-športové aktivity

príprava, realizácia
bytových domov a predaj bytov

príprava, realizácia apartmánových
domov a predaj apartmánov

príprava polyfunkčných objektov,
ubytovacích zariadení realizácia
a ich predaj

Partneri