Kontakt

Office:

SIBAREAL, a. s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

+421 2 321 860 55
sibareal@sibareal.sk

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 2621545942 / 1100
IBAN: SK0211000000002621545942

Sídlo spoločnosti:

SIBAREAL, a. s.
Šulekova 2
811 06 Bratislava

IČO: 35 830 174
IČ DPH: SK2020286334

Stavebné riešenia pre moderný život

Partneri